Nhà xuất bản xây dựng

Doanh nghiệp

ài nguyên Biên tập viên của chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ bạn trong việc cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng tạp chí của bạn. Truy cập hướng dẫn cách làm, tài liệu thực hành tốt nhất, tài liệu đào tạo và một loạt thông tin hữu ích khác để giúp quản lý tòa soạn của bạn hiệu quả hơn, theo dõi hiệu suất của tạp chí và theo kịp những thay đổi nhanh chóng trong hệ sinh thái xuất bản nghiên cứu.

Tài nguyên biên tập Nhà xuất bản xây dựng

Tài nguyên Biên tập viên của chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ bạn trong việc cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng tạp chí của bạn. Truy cập hướng dẫn cách làm, tài liệu thực hành tốt nhất, tài liệu đào tạo và một loạt thông tin hữu ích khác để giúp quản lý tòa soạn của bạn hiệu quả hơn, theo dõi hiệu suất của tạp chí và theo kịp những thay đổi nhanh chóng trong hệ sinh thái xuất bản nghiên cứu. Tài nguyên biên tập Nhà xuất bản xây dựng ở đây cho bạn từng bước trên đường đi.

 

Biên tập Nhà xuất bản xây dựng

Biên tập Nhà xuất bản xây dựng đã được phát triển bởi các chuyên gia trong ngành để hỗ trợ các biên tập viên tạp chí khi họ phát triển vai trò của mình. Thông qua một loạt các mô-đun học tập tương tác, Nhà xuất bản xây dựng cho phép các biên tập viên hiểu rõ hơn về các thực tiễn tốt nhất bao gồm tăng cường tập trung vào sự cởi mở, quản lý các vấn đề đạo đức và xuất bản và thu hút nội dung chất lượng cao nhất từ ​​một loạt các tác giả và cộng tác viên chuyên nghiệp xung quanh thế giới.

 

Hội nghị chuyên đề của Nhà xuất bản xây dựng

Quy mô của thế giới học thuật đã tăng lên và áp lực xuất bản tăng lên, trong khi kỳ vọng về việc xuất bản nhanh chóng, công nhận, công khai và minh bạch cao hơn bao giờ hết. Những yêu cầu này tạo ra những thách thức và cơ hội cho các tạp chí, biên tập viên và nhà xuất bản. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để tạo ra các giải pháp, phá vỡ các rào cản và quan niệm sai lầm, và nâng cao các tiêu chuẩn xuất bản nghiên cứu trong khi bảo tồn các giá trị lâu dài mà các tạp chí của chúng tôi được xây dựng. Tìm hiểu về chương trình của chúng tôi , giúp các biên tập viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về chiến lược của Nhà xuất bản xây dựng, thảo luận về các xu hướng mới nổi trong xuất bản tạp chí và tham gia với các đồng nghiệp và các nhà lãnh đạo tư tưởng.