Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Phiếu đặt mua Định mức dự toán XD theo Thông tư số 10/2019 của BXD

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 2
Năm xuất bản: 2020
Giá bán: 0 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 21x31
Số trang:
Năm xuất bản: 2020
Giá bán: 445.000 VNĐ

Định mức dự toán thì nghiệm chuyên ngành xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 21x31
Số trang:
Năm xuất bản: 2020
Giá bán: 126.000 VNĐ

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 21x31
Số trang:
Năm xuất bản: 2020
Giá bán: 112.000 VNĐ

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 21x31
Số trang:
Năm xuất bản: 2020
Giá bán: 136.000 VNĐ

Định mức dự toán XDCT - phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ 1149/QĐ-BXD ngày 9/11/2017 Bộ trưởng BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 117.000 VNĐ

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 133.000 VNĐ

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (QĐ 4970/QĐ-BCT 21/12/2016)

Tác giả: Tạ Hải Phong (hệ thống)
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 113.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng - QĐ 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/16

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 99.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 800
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 498.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ 1777/BXD ngày 16-8-07 )

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 118.000 VNĐ

Định mức vật tư trong xây dựng (QĐ 1784/BXD ngày 16-8-07 của Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 94.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 90
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 69.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (mới)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 150.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung- QĐ 1773/QĐ-BXD ngày 26-12-2012)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 29.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 113.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ 1776/BXD ngày 16-8-2007)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 578
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 210.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đật máy thiết bị công nghệ (QĐ 1782/BXD ngày 16-8-07)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 113
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy thiết bị công nghệ (QĐ 1161-BXD ngày 16-8-09)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 21x31
Số trang:
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng TP.HN-QĐ số 6829/QĐ-UBND ngày 29-12-2009)

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 39.000 VNĐ

Giáo trình định mức đơn giá, dự toán xây dựng cơ bản

Tác giả: BXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 35.000 VNĐ

Định mức DTXD công tác sửa chữa công trình xây dựng (QĐ 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 218
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 110.000 VNĐ

Đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội-Phần xây dựng (QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008)

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 352
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 132.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (QĐ 1780/BXD ngày 16-8-07)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 38.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy thiết bị công nghệ (QĐ 1161/BXD ngày 16-8-09)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Giáo trình định mức, đơn giá dự toán xây dựng cơ bản (BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 35.000 VNĐ

Đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội-Phần khảo sát xây dựng (QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008)

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 42.000 VNĐ

Đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội-Phần lắp đặt (QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008)

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 59.000 VNĐ

Định mức dự toán duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng TP Hà Nội

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 35.000 VNĐ

Định mức dự toán duy trì sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị TP Hà Nội

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 42
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 22.000 VNĐ

Định mức dự toán duy trì công viên cây xanh đô thị TP Hà Nội

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 64
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 30.000 VNĐ

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị TP Hà Nội

Tác giả: UBND TP.HN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 20.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (QĐ 1781/BXD ngày 16-8-07)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 78
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 26.000 VNĐ

Định mức dự toán môi trường đô thị - Tập 2 (Ban hành kèm theo QĐ số 39/2002/QĐ - BXD ngày 30-12-2002 của Bộ trưởng BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 18.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần điện - nước - thông tin

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 22.000 VNĐ

Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị - Tập 1

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 15.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả