Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Định mức dự toán XDCT - phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ 1149/QĐ-BXD ngày 9/11/2017 Bộ trưởng BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 117.000 VNĐ

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 133.000 VNĐ

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (QĐ 4970/QĐ-BCT 21/12/2016)

Tác giả: Tạ Hải Phong (hệ thống)
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 113.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng - QĐ 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/16

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 99.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 800
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 498.000 VNĐ

Giáo trình định mức, đơn giá dự toán xây dựng cơ bản (BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 35.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy thiết bị công nghệ (QĐ 1161-BXD ngày 16-8-09)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 21x31
Số trang:
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả