Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Xây dựng móng bằng cọc chế tạo sẵn

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19x27
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 95.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn - ĐH Kiến Trúc
Khổ sách: 19x27
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 165.000 VNĐ

Phân tích kết cấu tấm bằng vật liệu cơ tính biến thiên - Functionnally graded material

Tác giả: Trần Minh Tú - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 119.000 VNĐ

Kỹ thuật gia công cơ

Tác giả: PGS.TS Lưu Đức Bình - ĐH Bách Khoa
Khổ sách: 19x27
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 176.000 VNĐ

Kinh tế công nghiệp vật liệu xây dựng

Tác giả: Đặng Thế Hiển (CB), Lê Công Thành, Hoàng Thị Hằng Nga - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 19x27
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 105.000 VNĐ

Giáo trình sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm

Tác giả: T.s Trần Tuấn Minh - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19x27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 86.000 VNĐ

AUTOCAD cơ bản cho người mới bắt đầu (Dành cho phiên bản Autocad 2009.2020)

Tác giả: Nguyễn Hoành (Cad Việt.com)
Khổ sách: 17x24
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 93.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu

Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 64.000 VNĐ

Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô

Tác giả: Hồ Văn Quân (CB), Phan cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi, Ngô Thị MỴ, Cao Thị Xuân Mỹ
Khổ sách: 19x27
Số trang: 262
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 142.000 VNĐ

Công trình biển cố định

Tác giả: Pgs.Ts Nguyễn Văn Ngọc - ĐH Hàng Hải VN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 262
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 139.000 VNĐ

Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học

Tác giả: Gs.TSKH Nguyễn Minh Tuyển, Ts. Nguyễn Trường Giang - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 125.000 VNĐ

Sổ tay quan trắc đập bê tông

Tác giả: Gs.Ts. Nguyễn Chiến (CB), Pgs.Ts Nguyễn Cảnh Thái, Ts Nguyễn Quốc Hiệp, Ts Nguyễn Phương Dung - ĐH Thủy Lợi HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 104.000 VNĐ

Giáo trình lưới điện phân phối

Tác giả: Doãn Văn Đông (CB), Huỳnh Bá Minh - ĐH SPKT Đà Nẵng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 255
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 138.000 VNĐ

Phân tích kết cấu xây dựng theo phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong phần mềm Ansys

Tác giả: Lâm Thanh Quang Khải, Vũ Hoàng Hưng - ĐH Miền Tây
Khổ sách: 21x31
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 149.000 VNĐ

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Tác giả: Lê Đức Tâm - ĐHXD Miền Trung
Khổ sách: 21x31
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 120.000 VNĐ

Kỹ thuật xử lý khí phát thải

Tác giả: Ts. Phạm Duy Vũ và nnk - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 88.000 VNĐ

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 - 14 của Hoa Kỳ

Tác giả: Ts. Nguyễn Việt Hưng - ĐH Bách Khoa HCM
Khổ sách: 19x27
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 93.000 VNĐ

Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất

Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Ngân - ĐH Quy Nhơn
Khổ sách: 17x24
Số trang: 74
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 50.000 VNĐ

Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư

Tác giả: PGS.TS Trần Đức Hạ
Khổ sách: 19x27
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 92.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả: Pgs. Ts Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 390
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 200.000 VNĐ

Giáo trình cơ học đất, nền và móng

Tác giả: Phan Huy Đông (CB) Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân - ĐH Xây dựng HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 202
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 112.000 VNĐ

Đấu thầu trong xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung; PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, TS Phạm Thị Tuyết - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17x24
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 218.000 VNĐ

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1

Tác giả: Chu Thanh Bình (CB) Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng, Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Thị Hường, Trần Bình Định, Trần Đại Hào - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 90.000 VNĐ

Tính toán động đất và tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode

Tác giả: Th.s Đặng Tỉnh
Khổ sách: 17x24
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 97.000 VNĐ

Hợp đồng trong xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Phương, NCS.ThS. Phạm Việt Anh - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17x24
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 129.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả

Xây dựng móng bằng cọc chế tạo sẵn

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19x27
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 95.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn - ĐH Kiến Trúc
Khổ sách: 19x27
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 165.000 VNĐ

Phân tích kết cấu tấm bằng vật liệu cơ tính biến thiên - Functionnally graded material

Tác giả: Trần Minh Tú - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 119.000 VNĐ

Kỹ thuật gia công cơ

Tác giả: PGS.TS Lưu Đức Bình - ĐH Bách Khoa
Khổ sách: 19x27
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 176.000 VNĐ

Kinh tế công nghiệp vật liệu xây dựng

Tác giả: Đặng Thế Hiển (CB), Lê Công Thành, Hoàng Thị Hằng Nga - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 19x27
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 105.000 VNĐ

Giáo trình sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm

Tác giả: T.s Trần Tuấn Minh - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19x27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 86.000 VNĐ

AUTOCAD cơ bản cho người mới bắt đầu (Dành cho phiên bản Autocad 2009.2020)

Tác giả: Nguyễn Hoành (Cad Việt.com)
Khổ sách: 17x24
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 93.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu

Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 64.000 VNĐ

Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô

Tác giả: Hồ Văn Quân (CB), Phan cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi, Ngô Thị MỴ, Cao Thị Xuân Mỹ
Khổ sách: 19x27
Số trang: 262
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 142.000 VNĐ

Công trình biển cố định

Tác giả: Pgs.Ts Nguyễn Văn Ngọc - ĐH Hàng Hải VN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 262
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 139.000 VNĐ

Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học

Tác giả: Gs.TSKH Nguyễn Minh Tuyển, Ts. Nguyễn Trường Giang - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 125.000 VNĐ

Sổ tay quan trắc đập bê tông

Tác giả: Gs.Ts. Nguyễn Chiến (CB), Pgs.Ts Nguyễn Cảnh Thái, Ts Nguyễn Quốc Hiệp, Ts Nguyễn Phương Dung - ĐH Thủy Lợi HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 104.000 VNĐ

Giáo trình lưới điện phân phối

Tác giả: Doãn Văn Đông (CB), Huỳnh Bá Minh - ĐH SPKT Đà Nẵng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 255
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 138.000 VNĐ

Phân tích kết cấu xây dựng theo phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong phần mềm Ansys

Tác giả: Lâm Thanh Quang Khải, Vũ Hoàng Hưng - ĐH Miền Tây
Khổ sách: 21x31
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 149.000 VNĐ

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Tác giả: Lê Đức Tâm - ĐHXD Miền Trung
Khổ sách: 21x31
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 120.000 VNĐ

Kỹ thuật xử lý khí phát thải

Tác giả: Ts. Phạm Duy Vũ và nnk - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 88.000 VNĐ

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 - 14 của Hoa Kỳ

Tác giả: Ts. Nguyễn Việt Hưng - ĐH Bách Khoa HCM
Khổ sách: 19x27
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 93.000 VNĐ

Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất

Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Ngân - ĐH Quy Nhơn
Khổ sách: 17x24
Số trang: 74
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 50.000 VNĐ

Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư

Tác giả: PGS.TS Trần Đức Hạ
Khổ sách: 19x27
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 92.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả: Pgs. Ts Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 390
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 200.000 VNĐ

Giáo trình cơ học đất, nền và móng

Tác giả: Phan Huy Đông (CB) Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân - ĐH Xây dựng HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 202
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 112.000 VNĐ

Đấu thầu trong xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung; PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, TS Phạm Thị Tuyết - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17x24
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 218.000 VNĐ

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1

Tác giả: Chu Thanh Bình (CB) Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng, Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Thị Hường, Trần Bình Định, Trần Đại Hào - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 90.000 VNĐ

Tính toán động đất và tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode

Tác giả: Th.s Đặng Tỉnh
Khổ sách: 17x24
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 97.000 VNĐ

Hợp đồng trong xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Phương, NCS.ThS. Phạm Việt Anh - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17x24
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 129.000 VNĐ