Nhà xuất bản xây dựng

Chuyên gia

Chúng tôi biết rằng nghiên cứu mở tạo ra một bối cảnh xuất bản công bằng hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn. Cùng với các đối tác của chúng tôi, Nhà xuất bản xây dựng tập trung vào năm lĩnh vực của khoa học mở để hỗ trợ phong trào đang phát triển này: Open Access , dữ liệu mở , mở Practices , hợp tác mở , và mở Công nhận và khen thưởng .

Nghiên cứu mở tại Nhà xuất bản xây dựng

Chúng tôi biết rằng nghiên cứu mở tạo ra một bối cảnh xuất bản công bằng hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn. Cùng với các đối tác của chúng tôi, Wiley tập trung vào năm lĩnh vực của khoa học mở để hỗ trợ phong trào đang phát triển này: Open Access , dữ liệu mở , mở Practices , hợp tác mở , và mở Công nhận và khen thưởng .

Tìm hiểu thêm về cách nghiên cứu mở trao quyền cho các tác giả thông qua khả năng tiếp cận và minh bạch.


Dịch vụ tác giả Nhà xuất bản xây dựng

Xuất bản nên bổ ích, không bực bội. Truy cập trang web Dịch vụ Tác giả của chúng tôi để tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn, bao gồm tư vấn về đánh giá ngang hàng, khả năng khám phá của công cụ tìm kiếm, tuân thủ tài trợ, truy cập mở và hơn thế nữa.

Tìm một Tạp chí - Sử dụng các công cụ như Dịch vụ Đề xuất Tạp chí để chọn ngôi nhà tốt nhất cho bài viết tiếp theo của bạn.

Công cụ tuân thủ tác giả - Kiểm tra xem bạn có tuân thủ đầy đủ các chính sách của nhà tài trợ hoặc tổ chức của bạn không. 

Chỉnh sửa bài viết của bạn - Đảm bảo bài viết của bạn có cơ hội được chấp nhận tốt nhất với các tài nguyên như Dịch vụ chỉnh sửa Nhà xuất bản xây dựng, Overleaf và hướng dẫn chuẩn bị bản thảo của chúng tôi. 

ORCID - Phân biệt công việc của bạn với người khác bằng cách đăng ký ORCID iD. 

Sản xuất & Xuất bản - Đăng ký Dịch vụ Tác giả để đặt hàng OnlineOpen, ký thỏa thuận cấp phép của bạn và theo dõi bài viết của bạn thông qua sản xuất. 

Quảng bá bài viết của bạn - Tối đa hóa và đo lường tác động của nghiên cứu của bạn. Tìm các mẹo trong bộ công cụ quảng cáo tác giả của chúng tôi hoặc tận dụng Chia sẻ nội dung Nhà xuất bản xây dựng để phổ biến tác phẩm của bạn rộng rãi nhất có thể.


Trở thành một người đánh giá ngang hàng

Đánh giá ngang hàng bảo vệ chất lượng và tính toàn vẹn của nghiên cứu khoa học và học thuật. Xem xét bài viết là một nhiệm vụ đầy thách thức, vì vậy chúng tôi làm mọi thứ có thể để hỗ trợ bạn và công nhận những đóng góp của bạn với tư cách là trọng tài.

Tài nguyên của người đánh giá - Khám phá các loại đánh giá ngang hàng, lời khuyên về việc thực hiện một và cách đảm bảo bạn nhận được tín dụng.


Phát triển và chia sẻ kiến ​​thức của bạn

 - Các nhà đổi mới, cho dù họ là nhà nghiên cứu, chuyên gia hoặc nhà giáo dục, nên giữ liên lạc.  Mạng Nhà xuất bản xây dựng cung cấp một nền tảng để chia sẻ lời khuyên, ý tưởng và cộng tác.

- Tham gia cộng đồng của chúng tôi và là người đầu tiên nghe về nghiên cứu mới và tài nguyên tác giả.

Hội thảo trên web - Kênh đào tạo và học tập của tác giả Nhà xuất bản xây dựng cung cấp lời khuyên chuyên môn về một loạt các chủ đề xuất bản, từ viết một bài báo khoa học và tăng khả năng khám phá công việc của bạn để hiểu đánh giá ngang hàng và đạo đức xuất bản