Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Ảnh hưởng của sóng tràn tới ổn định khối phủ Rakuna IV trong điều kiện Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Hương Giang - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19x27
Số trang: 106
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 64.000 VNĐ

Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư

Tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ
Khổ sách: 19x27
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 92.000 VNĐ

Kỹ thuật xử lý khí phát thải

Tác giả: TS. Phạm Duy Vũ và nnk - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 88.000 VNĐ

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Tác giả: Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 72.000 VNĐ

Nghiên cứu các hiện tượng thủy lực bằng mô hình vật lý

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Tài
Khổ sách: 19 x 27cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 135.000 VNĐ

Xử lý, tái sử dụng nước thải

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My
Khổ sách: 17x24
Số trang: 470
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 200.000 VNĐ

Danh bạ 400 nguồn nước khoáng, nước nóng thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam

Tác giả: Hồ Minh Thọ
Khổ sách: 20.5 x 29.7
Số trang: 1024
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 649.000 VNĐ

Kỹ thuật xử lý nước thải

Tác giả: Phạm Thị Tố Oanh - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19x27
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 82.000 VNĐ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - tập 3

Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Thoan - ĐH Công nghệ GTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 148.000 VNĐ

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp Mỏ

Tác giả: Phan Quang Văn - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 114.000 VNĐ

Thi công công trình biển trọng lực bê tông

Tác giả: PGS.TS. Đinh Quang Cường - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 140.000 VNĐ

Điều hòa không khí ứng dụng

Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, TS. Vũ Huy Khuê, Ths. Mã Phước Hoàng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 184.000 VNĐ

Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật

Tác giả: GS.TS. Dương Thanh Lượng (CB), PGS.TS. Đoàn Thu Hà, TS. Đặng Minh Hải, THs. Nguyễn Thị Thu Trang - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 92.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình

Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (CB), Pgs.Ts Nguyễn Văn Tín, Ts. Phạm Duy Đông, Ths. Ngô Hoàng Giang - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 48.000 VNĐ

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tác giả: Trần Văn Mô
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 129.000 VNĐ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 1

Tác giả: Phạm Văn Thoan - ĐH CN Giao thông vận tải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 212.000 VNĐ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 2

Tác giả: Phạm Văn Thoan - ĐH CN Giao thông vận tải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 432
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 216.000 VNĐ

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 114.000 VNĐ

Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo công nghệ O/A (tính toán thiết kế)

Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 83.000 VNĐ

Giới thiệu chính sách và mô hình quản lý nước trên thế giới và Việt Nam

Tác giả: Đỗ Văn Quang - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 109.000 VNĐ

Lũ quét và trượt lở đất

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 77.000 VNĐ

Bùn cát sông ngòi và bồi lắng hồ chứa

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 95.000 VNĐ

Đánh giá rủi ro thiên tai

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 89.000 VNĐ

Công nghệ mới trong nghiên cứu và quản lý cửa sông và bờ biển

Tác giả: Nguyễn Trung Việt - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 79.000 VNĐ

Diễn biến bồi, xói luồng tàu, có xét đến tác động của chân vịt tàu thủy

Tác giả: Nguyễn Trung Việt - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 76.000 VNĐ

Ô nhiễm môi trường Việt Nam

Tác giả: Đinh Văn Châu, Phạm Văn Quân
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 126.000 VNĐ

Mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí

Tác giả: Phạm Văn Quân - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 242
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 125.000 VNĐ

Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

Tác giả: Phạm Văn Quân và nnk - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 115.000 VNĐ

Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo

Tác giả: Phan Quang Văn - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 198
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 102.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án môn học mạng lưới cấp nước

Tác giả: Nguyễn Văn Tín, Đặng Thị Thanh Huyền và nnk -ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 102
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 59.000 VNĐ

Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải

Tác giả: Nguyễn Việt Anh và nnk -ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 314
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 170.000 VNĐ

Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải

Tác giả: Trần Đức Hạ, Trần Thị Việt Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hiền Hoa - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 116.000 VNĐ

Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi, thủy điện

Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng - ĐHXD HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 85.000 VNĐ

Cẩm nang lọc bụi trong khí thải

Tác giả: Hoàng Thị Hiền
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 352
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 169.000 VNĐ

Đê biển và kè mái nghiêng

Tác giả: Thiều Quang Tuấn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 92.000 VNĐ

Địa kỹ thuật môi trường

Tác giả: Bùi Văn Trường
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 87.000 VNĐ

Thủy lực đại cương

Tác giả: Lê Mạnh Hà - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 408
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 194.000 VNĐ

Phóng xạ môi trường

Tác giả: Lê Khánh Phồn, Phan Thiên Hương - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 116.000 VNĐ

Địa kỹ thuật xây dựng công trình trên nền đất yếu dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Tác giả: Mai Di Tám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 90.000 VNĐ

Hồ đô thị - Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm

Tác giả: Trần Đức Hạ - ĐHXD
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 354
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 169.000 VNĐ

Thủy lực sông

Tác giả: Nguyễn Tài
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 125.000 VNĐ

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 522
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 178.000 VNĐ

Giáo trình quản lý chất thải nguy hại

Tác giả: Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 103.000 VNĐ

Hầm Bioga tập 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng hầm Bioga

Tác giả: Vũ Văn Hiểu - ĐHKTHN
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 45.000 VNĐ

Hầm Bioga tập 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm Bioga để xử lý môi trường nông thôn

Tác giả: Vũ Văn Hiểu - ĐHKTHN
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 118
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 44.000 VNĐ

Đồ án môn học thủy công

Tác giả:
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 65.000 VNĐ

Thiết kế công trình lưu chứa chất thải

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 124.000 VNĐ

Phương pháp tính toán dự báo lượng phát thải khí CO2 trong lĩnh vực gạch ngói gốm sứ ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thành trung
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 98
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 59.000 VNĐ

Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính

Tác giả: Trịnh Xuân Lai, Mai Liên Hương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 254
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 125.000 VNĐ

Quy hoạch môi trường cấp quận - huyện

Tác giả: Nguyễn Thuý Lan Chi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 130
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 69.000 VNĐ

Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật môi trường

Tác giả: Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách khoa HCM
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 56.000 VNĐ

Thiết kế tuyến năng lượng công trình thủy điện

Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng - ĐHXD HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 167.000 VNĐ

Hướng dẫn kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 79.000 VNĐ

Bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ

Tác giả: Ngô Doãn Hào
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 57.000 VNĐ

Quan trắc chất lượng môi trường

Tác giả: Phạm Anh Đức
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 98.000 VNĐ

Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quá trình phát triển đô thị

Tác giả: Lê Hồng kế
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 112.000 VNĐ

Xử lý nước thải - Tập I (Waste Water Treatment)

Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Lâm Minh Triết
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 173.000 VNĐ

Xử lý nước thải - Tập II (Waste Water Treatment)

Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, Lâm Minh Triết
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 150.000 VNĐ

Tai biến động đất và sóng thần

Tác giả: Nguyễn Chí Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 138.000 VNĐ

Tính toán thủy lực điều khiển dòng xiết trên công trình tháo nước

Tác giả: Nguyễn Chiến, Nguyễn Trung Việt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 77.000 VNĐ

Đồ án môn học thuỷ công

Tác giả: Nguyễn Chiến-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 65.000 VNĐ

Các bảng tính thuỷ lực

Tác giả: Bộ môn Thuỷ lực-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 35.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế đồ án mạng lưới cấp nước

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 54
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 30.000 VNĐ

Môi trường trong xây dựng

Tác giả: Lê Anh Dung, Đỗ Đình Đức
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 58.000 VNĐ

Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 368
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 165.000 VNĐ

Thuỷ lực dòng chảy hở

Tác giả: Nguyễn Cảnh Cầm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 70.000 VNĐ

Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 90.000 VNĐ

Bảo vệ môi trường - An toàn lao động trong xây dựng

Tác giả: Ngô Doãn Hào
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 107
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 57.000 VNĐ

Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới

Tác giả: Trần Văn Sửu
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 58.000 VNĐ

Diễn biến cửa sông ven biển Miền Trung và những giải pháp ổn định

Tác giả: Lê Đình Thâm, Vũ Minh Cát
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 134
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 69.000 VNĐ

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 75.000 VNĐ

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Tác giả: Trịnh Xuân Lai-Cty tư vấn CTN số 2
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 84.000 VNĐ

Cấp thoát nước (ĐH Bách khoa HCM)

Tác giả: Nguyễn Thống-ĐH Bách khoa HCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 92.000 VNĐ

Xử lý nước cấp

Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung-ĐHKT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 84.000 VNĐ

Xử lý nước thải chi phí thấp

Tác giả: Lều Thọ Bách
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 394
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 105.000 VNĐ

Xử lý nước thải

Tác giả: Hoàng Huệ-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 84.000 VNĐ

Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường

Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 97.000 VNĐ

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động công nghiệp, đô thị và xây dựng công trình

Tác giả: Trần Đức Hạ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 108.000 VNĐ

Độc học môi trường

Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 247
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 117.000 VNĐ

Xử lý nước thải công nghiệp

Tác giả: Trịnh Xuân Lai, Nguyễn Trọng Dương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 146
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 55.000 VNĐ

Môi trường trong quy hoạch xây dựng

Tác giả: Vũ Trọng Thắng-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 476
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 162.000 VNĐ

Sổ tay thi công công trình cấp thoát nước

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 302
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 116.000 VNĐ

Công nghệ xử lý nước thải đô thị

Tác giả: Trung tâm đào tạo nghành nước và MT
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 107.000 VNĐ

Các bảng tính toán thuỷ lực cống và mương thoát nước

Tác giả: Trần Hữu Uyển
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 82.000 VNĐ

Bài tập thuỷ lực chọn lọc

Tác giả: Phùng Văn Khương, Phạm Văn Vĩnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 53.000 VNĐ

Sổ tay khảo sát - thiết kế - quản lý vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn

Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 53.000 VNĐ

Sổ tay tính toán thuỷ lực

Tác giả: dịch:.Nguyễn Tài, Lưu công Đào
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 716
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 195.000 VNĐ

Quản lý chất thải nguy hại

Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 84.000 VNĐ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung-ĐHKT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 258
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 82.000 VNĐ

Rọ đá trong các công trình thuỷ lợi, giao thông, xây dựng

Tác giả: Nguyễn Khánh Tường
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 102
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 34.000 VNĐ

Thuỷ lực công trình

Tác giả: Phùng văn Khương, Phạm văn Vĩnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 73.000 VNĐ

Thuỷ lực cơ sở

Tác giả: Phùng Văn Khương, Trần Đình Nghiêm, Phạm Văn Vĩnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 292
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 94.000 VNĐ

Thuỷ lực - ĐHTL (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Cảnh Cầm, Vũ Văn Tảo
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 408
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 120.000 VNĐ

Công nghệ xử lý tái chế chất thải rắn

Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 105.000 VNĐ

Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước

Tác giả: Bùi Công Quang, Trần Mạnh Tuân
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 73.000 VNĐ

Quản lý chất thải rắn đô thị

Tác giả: Cù Huy Đấu, Trần Thị Hường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 89.000 VNĐ

Kiến trúc năng lượng và môi trường

Tác giả: Ngô Thám, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Khắc Sinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 67.000 VNĐ

Bảo vệ môi trường trong không khí

Tác giả: Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 442
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 140.000 VNĐ

Sổ tay xử lý nước (Tập 2)

Tác giả: TT đào tạo ngành nước và MT
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 1536
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 260.000 VNĐ

Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô

Tác giả: Trần Tuấn Hiệp
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 80.000 VNĐ

Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai

Tác giả: Viện khoa học công nghệ BXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 50.000 VNĐ

Thuỷ lực -Tập 1

Tác giả: Nguyễn Tài
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 69.000 VNĐ

Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp

Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 344
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 98.000 VNĐ

Công trình thu nước - Trạm bơm cấp thoát nước

Tác giả: Lê Dung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 66.000 VNĐ

Thuỷ lực - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Cảnh Cầm, Lưu Công Đào, Nguyễn Văn Cung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 330
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 97.000 VNĐ

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Tác giả: Phạm Ngọc Đăng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 82.000 VNĐ

Mạng lưới cấp nước 2007

Tác giả: Hoàng Văn Huệ-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 49.000 VNĐ

Sổ tay xử lý nước (Tập 1)

Tác giả: TT đào tạo ngành nước và MT
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 658
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 176.000 VNĐ

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Tác giả: Nguyễn thị Kim Thái-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 79.000 VNĐ

Mạng lưới thoát nước

Tác giả: Hoàng Huệ, Phan Đình Bưởi-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 42.000 VNĐ

Quản lý chất thải rắn (Tập 1)

Tác giả: Trần Hiếu Nhuệ, ứng Quốc Dũng, Nguyễn Minh Thái
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 67.000 VNĐ

Công nghệ môi trường - Tập 1 xử lý nước

Tác giả: Hoàng Văn Huệ-ĐHKT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 89.000 VNĐ

Đánh giá môi trường chiến lược phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam

Tác giả: Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh…
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 86.000 VNĐ

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi

Tác giả: Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 198
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 58.000 VNĐ

Cấp nước đô thị

Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung-ĐHKT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 76.000 VNĐ

Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước

Tác giả: Lê Dung - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 60.000 VNĐ

Máy thuỷ lực - Tua bin nước và máy bơm

Tác giả: Hoàng Đình Dũng-ĐHXDHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 35.000 VNĐ

Thủy lực học công trình chỉnh trị sông

Tác giả: Phạm Thành Nam, Nguyễn Đình Lương, Lương Phương Hậu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 120.000 VNĐ

Hóa học, vi sinh vật học Nước

Tác giả: Vũ Minh Đức
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 84.000 VNĐ

Giáo trình thủy lực cấp thoát nước

Tác giả: Nguyễn văn Sứng - Lâm Minh Triết
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 50.000 VNĐ

Thuỷ lực công trình thoát nước

Tác giả: PGS.TS. Trần Đình Nghiên ĐHGT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 230
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 74.000 VNĐ

Xử lý nước

Tác giả: Trung tâm đào tạo ngành nước và MT
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 62.000 VNĐ

Tính toán mạng lưới phân phối nước và phân tính nước va

Tác giả: Trịnh Xuân Lai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 70.000 VNĐ

Thiết kế và thi công công trình ngăn dòng cửa sông, ven biển

Tác giả: Hồ Sỹ Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 58.000 VNĐ

Môi trường đô thị

Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng-ĐHKTHN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 39.000 VNĐ

Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn, Vũ Hoàng Ngọc-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 32.000 VNĐ

Máy bơm công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước

Tác giả: Lê Dung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 340
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 78.000 VNĐ

Sổ tay thiết kế công trình tháo nước của hồ chứa loại vừa và nhỏ

Tác giả: Lê Văn Hùng-ĐH thuỷ lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 42.000 VNĐ

Thuỷ lực (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Tài-Lê Bá Sơn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 54.000 VNĐ

Thuỷ lực và khí động lực

Tác giả: Hoàng Văn Quý
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 72.000 VNĐ

Tính toán vỏ hầm thuỷ lợi có áp, có xét từ biến

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 34.000 VNĐ

Lắp ráp thiết bị chủ yếu trạm thuỷ điện

Tác giả: TS.Huỳnh Tấn Lượng, ThS Phạm Văn Khang-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 22.000 VNĐ

Môi trường và phát triển

Tác giả: Nguyễn Thê Thôn, Hà Văn Hành
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 30.000 VNĐ

Chọn lũ thiết kế

Tác giả: Phạm TháI Vinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 32.000 VNĐ

Đập tràn thực dụng

Tác giả: Trần Quốc Thưởng, Vũ Thanh Te
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 33.000 VNĐ

Địa chất cho kỹ sư xây dựng và môi trường

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 484
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 80.000 VNĐ

Cơ sở cơ học môi trường liên tục và một vài mô hình ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Đình Chiều
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 32.000 VNĐ

Thuỷ khí động lực ứng dụng

Tác giả: Vũ Duy Quang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 34.000 VNĐ

Thuỷ lực - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 40.000 VNĐ

Thuỷ năng và điều tiết dòng chảy

Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 32.000 VNĐ

Thuỷ công - Tập 2 (Trường ĐHTL)

Tác giả: Ngô Chí Viềng (CB), Phạm Ngọc Quý
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 352
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 55.000 VNĐ

Thuỷ công - Tập1 (Trường ĐHXD)

Tác giả: Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Trường ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 422
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 65.000 VNĐ

Động lực học và công trình cửa sông

Tác giả: Lương Phương Hậu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 342
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 58.000 VNĐ

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

Tác giả: Trường ĐH Thủy Lợi , TS. Phạm Ngọc Hải - TS. Phạm Việt Hòa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 29.000 VNĐ

Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi

Tác giả: Trường ĐH Thủy Lợi, BM hình họa và vẽ kỹ thuật
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 14.000 VNĐ

Môi trường vi khí hậu trong công trình kiến trúc

Tác giả: PGS.TS Bùi Vạn Trân
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 40.000 VNĐ

Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

Tác giả: BXD - Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghành xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 16.000 VNĐ

Kỹ thuật địa môi trường

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 58.000 VNĐ

Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thuỷ lợi -Tập 3

Tác giả: Nguyễn Khánh Tường, Nguyễn Văn Bảo-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 35.000 VNĐ

Sóng biển đối với cảng biển

Tác giả: Nguyễn Văn Giáp
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 264
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 40.000 VNĐ

Quản lý môi trường địa phương

Tác giả: Trần Thanh Lâm
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 314
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 30.000 VNĐ

Tính toán thuỷ lực cống và mương thoát nước

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 52.000 VNĐ

Tự động hoá các công trình cấp và thoát nước

Tác giả: Phạm Thị Giới-ĐHKT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 214
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 35.000 VNĐ

Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thuỷ

Tác giả: Lương Phương Hậu, Trần Đình Hợi-ĐHXDHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 34.000 VNĐ

Kinh tế thuỷ lợi

Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng, Ngô Tuấn Anh…ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 28.000 VNĐ

Khí tượng thuỷ văn hàng hải

Tác giả: Nguyễn Sỹ Kiêm
Khổ sách: 18 x 24 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 40.000 VNĐ

Điêu khắc môi trường

Tác giả: Phạm Công Hoa
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 121
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 22.000 VNĐ

Biển và cảng biển thế giới

Tác giả: Phạm Văn Giáp
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 294
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 45.000 VNĐ

Kinh tế môi trường

Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 279
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cơ học môi trường liên tục

Tác giả: Đào Huy Bích - Nguyễn Đăng Bích
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 297
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 38.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án môn học thuỷ năng

Tác giả: Vũ Hữu Hải, Nguyễn Thượng Bằng-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 12.000 VNĐ

Định hướng cấp nước đô thị việt nam đến năm 2020

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 82
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 13.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả